Prawidłowo funkcjonujący układ krwionośny ma zasadniczy wpływ na zdrowie człowieka. Krew, która krąży po całym ciele poprzez rozbudowaną sieć naczyń krwionośnych można porównać do dobrze zorganizowanej, zaplanowanej logistyki, która jest procesem efektywnego transportu surowców z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji. Tym punktem pochodzenia, centrum logistyki jest oczywiście serce, które pompuje krew i tym samym utrzymuje ją w ciągłym obiegu.

Ciśnienie, jakie panuje w ukłądzie krążenia w konktretnym odcinku, miejscu, zależy w jakiej odległości znajduje się od centrum, czyli serca. Im bliżej serca, tym większe jest cieśnienie, moc, a im dalej, tym panujące tam ciśnienie jest mniejsze.

Tak, w dużym uproszczeniu działa mechanizm, w którego skład wchodzą m.in. tętnice, które posiadają własną błonę mięśniową, która jest dużym wsparciem w prawidłowym przepływie krwi. Poza tym nasz organizm został wyposażony w zastawki żylne, które nie pozwalają cofać się krwi, kiedy działają oczywiście prawidłowo - to kolejny element tego układu.

Układ krwionośny jest tak bardzo ważny, jego właściwe funkcjonowanie, ponieważ krew:

-dotlenia komórki organizmu

-zaopatruje komórki w tlen, wodę, składniki odżywcze

-utrzymuje odpowiednią temperaturę organizmu

-zapewnia stabilność, stałość parametrów wewntętrznych organizmu (= homeostaza)

-zwalcza drobnoustroje (m.in. wirusy, bakterie, grzyby), które wywołują choroby

-odprowadza szkodliwe produkty przemiany materii z tkanek, np. dwutlenek węgla, mocznik

Zaburzony proces transportu krwi do komórek, zachwiana praca układu krążenia daje wyraźne skutki w postaci chorób, takich jak, np.:

-choroba niedokrwienna serca

-niewydolność serce

-żylaki

-udar mózgu

-obrzęk limfatyczny

-nadciśnienie tętnicze

-zawał serca

-zespół sercowo-płucny

-arytmia serca

Ludzki organizm to niezwykły mechanizm, który posiada zdolność regeneracji, mobilizacji do walki z zagrożeniem, czyli chorobą, jednak, żeby mógł w pełni wykorzystać swoją siłę oraz potencjał absolutnie musi być w dobrej kondycji, w pełnej gotowości. Aby przebiec maraton, czyli zwyciężyć ewentualną chorobę, mieć szansę wygrać, musi być do tego przygotowany, silny. Wówczas dotarcie do mety jest realne.

Zabieganie o dobrą formę naszego ciała, troska o nie, powinna odbywać się każdego dnia, mieć wyraz w codziennych czynnościach i nawykach, chociażby takich jak, regularna aktywność fizyczna, uważność na to czym karmimy nasz organizm.

Najważniejsze to świadomość, że od nas naprawdę zależy bardzo wiele!

Comments (0)

No comments at this moment